Συμβόλαια Υποστήριξης

support contract
Η Design Tech παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης με συμβόλαιο ετήσιας υποστήριξης.

Το συμβόλαιο ετήσιας υποστήριξης αφορά είτε σε τεχνική υποστήριξη είτε σε υποστήριξη λογισμικού και περιλαμβάνει:

 • καταγραφή εξοπλισμού και λογισμικού
 • τηλεφωνική υποστήριξη
 • υποστήριξη εξ’ αποστάσεως (Απομακρυσμένη Διασύνδεση)
 • e-support (Eιδικό μηχανογραφικό σύστημα για την αποστολή και παρακολούθηση των αιτημάτων)
 • προγραμματισμένες επισκέψεις

Στις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης που παρέχονται συμπεριλαμβάνονται:

 • Τεχνικός έλεγχος - Αποκατάσταση βλάβης
 • Ειδικές υπηρεσίες διακομιστών (Servers)
 • Προληπτική συντήρηση υπολογιστών
 • Συναρμολόγηση νέου Η/Υ
 • Αναβάθμιση Η/Υ
 • Τεχνική υποστήριξη δικτύων
 • Μελέτη και εγκατάσταση δικτύων
 • Μεταφορά Η/Υ σε άλλη θέση εργασίας
 • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση Η/Υ
 • Σύνδεση περιφερειακού (εκτυπωτή, scanner, ups, ...)
 • Σύνδεση φορολογικού μηχανισμού
 • Εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος (Windows, Linux)
 • Εγκατάσταση εφαρμογών
 • Εγκατάσταση antivirus
 • Καθαρισμός ιών
 • Back-up δεδομένων
 • Διαδικασίες αντιγράφων ασφαλείας
 • Restore δεδομένων
 • Σύνδεση Η/Υ στο Internet
 • Εγκατάσταση e-mail account

Email